Kurs om varme

I regi av Varme & Bad har Frank, Erlend og Jostein hos oss deltatt på kompetansehevende kurs om varmeløsninger. På kurset gjennomgikk de blant annet beregning av varmebehov, dimensjonering av rørledninger, varmepumper og komponenter i et vannbårent varmeanlegg.

"VB Tekniker I" er det andre i rekken av tre kurs i et kompetansehevingsprogram som arrangeres av kjeden Varme & Bad. Kurset, som går over 2 dager, skal gi økt forståelse for hvordan dimensjonere, montere og innregulere vannbårne varmeanlegg for boligmasse opp til 500 m2. 

-Dette er et viktig kurs alle bør få med seg, her er det mange viktige ting å huske på for å sikre gode varmeanlegg, forteller Jostein Larsen, som har lært utrolig mye i løpet av de to dagene. Han ser allerede fram til neste års kurs, hvor han også håper det blir lagt inn en del mer praktiske arbeid. 

Det praktiseres jo forøvrig mye i hverdagen også. En stor del av arbeidet hos oss går nettopp ut på det å installere varmepumper og å levere energioptimale varmeløsninger. 

Går du med tanker om en ny varmepumpe eller har spørsmål om varmeløsninger? Du kan lese mer om det på vår nettside.

Du kan også kontakte oss for å høre mer - vi hjelper deg gjerne! 

Les mer om varmeløsninger her.