Produkter Tjenester Meny

Godt miljø for lek og læring i Eid barnehage

Harald Larsen Rørlegger ble valgt som VVS-entreprenør på et nybygg til Eid barnehage i Melhus kommune. Vi har levert vannbåren varme og sprinkleranlegg, slik at barna får det varmt og trygt i sin barnehagehverdag.

Vi har installert vannbåren varme fra Roth Norge som varmes opp av en Nibe F1345 væske/vann varmepumpe på 24 kW. Denne henter energi fra 3 energibrønner, som hver er 260 meter dype. 

På kjøkken, servanter og vaskerenner har vi hovedsakelig brukt armaturer fra Oras (Oras Optima kjøkkenkran og Oras Optima servantkran), noe som er besparende for kommunen.

Det har vært et fint prosjekt med godt samarbeid med totalentreprenør Trebetong, alle underentreprenører og Melhus kommune som byggherre. Jobben vi har utført er grundig dokumentert ved hjelp av VB Smart, vårt kvalitetssikringsverktøy. 

Eid barnehage er en kommunal barnehage som har holdt til i leide lokaler i Korsvegen næringspark mens de har ventet på et nybygg. Ventetiden har vært lang på grunn av politisk uenighet om hvor barnehagen skulle bygges, samt at grunnforholdene, der man endte på at barnehagen skulle ligge, var ikke optimale pga grunnvann og myr.

Byggingen startet desember 2019, og hadde en beregnet byggeperiode på 13 måneder. Prislappen på prosjektet endte til slutt på 60 millioner kroner på grunn av de dårlige grunnforholdene som krevde ekstrabevilgninger.

56 barn og 15-20 ansatte, fordelt på fem avdelinger, flyttet inn allerede den 9. november. Vi kan lese på barnehagens egne Facebooksider at åpent hus, snorklipping og kalas står på programmet når Koronasituasjonen bedrer seg, men at de har feiret innad i barnehagen med is og kaker.

Vi gratulerer Melhus kommune og Eid barnehage med et nytt og moderne bygg!

Fellesarelaet til storkjøkkenet

Fellesarelaet til storkjøkkenet

Grovgarderobe med vaskerenne og klosettrom

Grovgarderobe med vaskerenne og klosettrom